Občanské návrhy - Dáme na vás - Občanské návrhy

Občanské návrhy

Podejte své návrhy na zlepšení života ve městě.

Nejnovější návrhy

 

Občanské návrhy Dáme na vás

jsou jedním z nástrojů participace města Brna.

Občanské návrhy byly do Dáme na vás zařazeny na jaře 2022 a jsou další možností, jak mohou lidé ovlivnit život v Brně a zapojit se do správy a řízení města.

Každý obyvatel Brna může podat své návrhy na zlepšení života ve městě a není nutné, aby měl v Brně trvalé bydliště. Navrhovateli tedy mohou být i lidé, kteří se v Brně zdržují, například pracují nebo studují. Podávat návrhy tak může každý Brňan starší 15 let.

Do občanských návrhů Dáme na vás mohou obyvatelé Brna navrhovat návrhy bez konkrétní finanční částky či umístění, návrhy regulativního charakteru, návrhy celoměstského významu nebo také ideové návrhy, které nemají charakter konkrétního projektu.

Podané návrhy pak sbírají podporu (souhlas) nebo odmítnutí (nesouhlas), a to již pouze od občanů s trvalým bydlištěm v Brně a přes full účet na Brno iD. Když podaný návrh dosáhne minimální hranice podpory, projedná ho vedení města. Rada města Brna (RMB) tak rozhodne, zda se bude návrh dále rozvíjet, dopracovávat a následně realizovat.

#Aktuálně