Časté dotazy - Dáme na vás - Občanské návrhy

Časté dotazy

Rada města Brna je výkonným orgánem města Brna v oblasti samostatné působnosti. Má 11 členů, je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími radními. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Magistrátu města Brna v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna.

Projekty v participativním rozpočtu jsou limitovány maximální částkou 5 milionů korun, naproti tomu u občanských návrhů finanční limit není. Občanský návrh nemusí být vázaný na konkrétní pozemek, který patří městu Brnu. Zároveň je možné do občanských návrhů podat například návrh na zhotovení projektové dokumentace, návrh na zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky apod.), ideu či myšlenku, kterou by mělo město dále rozvíjet a tak dále.

Nemusíte. Podat návrh může kdokoliv, kdo se v Brně nějakým způsobem zdržuje. Například zde žije, pracuje, podniká nebo studuje. Věková hranice pro navrhovatele je 15 let.

Návrhy musí být vždy podány elektronicky. Vy si ale můžete vyplnit tzv. přípravný formulář, který najdete v sekci Ke stažení. S ním potom můžete přijít na kontaktní místo, kde vám pomohou návrh podat do elektronického systému.

Každý podaný návrh musí být nějakým způsobem přínosný pro širší okruh lidí, než je jen navrhovatel a jeho rodina. Návrh musí být přínosem alespoň pro část veřejnosti. Tedy například vytvoření chodníku či pěší zóny je přínosné, protože jej využije široká veřejnost.

Víc hlav znamená více nápadů. Je dobré tvořit návrh ve spolupráci s dalšími lidmi, které dané téma také zajímá. Je možné, že lidi ve vašem okolí napadne něco, na co jste zapomněli. Návrh, na jehož tvorbě se podílí komunita, více odpovídá potřebám širšího okruhu lidí. Takové návrhy mají rovněž mnohonásobně vyšší šanci uspět při získávání podpory, neboť každý, kdo se na návrhu nějak podílí, ho dále propaguje v okruhu svých známých.

Cílem návrhu nemůže být komerční podpora navrhovatele. Návrhy dále nesmí sloužit politické, náboženské či jiné myšlenkové propagaci určitého subjektu. Tedy například návrh, který má za cíl zvelebit kavárnu navrhovatele, není vhodný a bude vyřazen.

Dobrý nápad může mít kdokoliv, ale rozhodovat o jeho realizaci by měli jen občané Brna. Vyjádřit se ke konkrétnímu návrhu (a tím mu udělit svůj souhlas nebo nesouhlas) proto mohou jen občané města Brna s trvalým pobytem. Je tomu tak z toho důvodu, že realizace návrhu bude mít s nejvyšší pravděpodobností dopad na finance, které pochází z rozpočtu města Brna. Je tak spravedlivé, aby rozhodování o rozpočtu města bylo v rukou občanů města.

Pokud tedy v Brně už žijete, ale zatím bez trvalého pobytu, a chcete se podílet na rozhodování a správě města, máte další důvod si trvalý pobyt v Brně zařídit. A nebojte, není to nic složitého.

Ověření trvalého pobytu v Brně přes BrnoID je zatím nejlepší a nejjednodušší způsob, jak identitu občana potvrdit. Je možné, že časem budou přibývat další možností ověření identity.

Podpořit návrhy mohou pouze občané města, tedy osoby, které mají v Brně trvalý pobyt. Věková hranice je 18 let.

Ano, můžete.

Návrhy sbírají podporu po dobu maximálně 24 měsíců od zveřejnění v galerii.

O všech návrzích, kterým vyjádří alespoň 2 000 občanů podporu, bude Rada města Brna informována souhrnným materiálem, a to v pravidelných intervalech. Rada města Brna se může rozhodnout, že vybraný návrh projedná samostatně i dříve, než nasbírá podporu od 10 000 občanů.

Návrh, kterému vyjádří podporu 10 000 občanů Brna, bude označen jako “podpořený”. Následně je připraven materiál k projednání tohoto návrhu Radou města Brna. Výsledky tohoto projednání budou zveřejněny na webu. Při kladném stanovisku Rady města Brna a rozhodnutí o dalším rozpracování návrhu bude tento postup konzultován se samotným navrhovatelem.

Vyjádření nesouhlasu (odmítnutí) je nástroj pro vyjádření legitimního nesouhlasného postoje k danému návrhu. Občané tak mají možnost vyjádřit svůj názor. Návrhy, které budou mít více odmítnutí než podpory, budou připraveny k projednání Radou města Brna s návrhem negativního stanoviska. Konečné rozhodnutí o osudu návrhu je však i tak v rukou Rady města Brna a Rada může i tak návrh doporučit k dalšímu rozpracování.

Ano, podpora se uděluje pouze elektronicky na webových stránkách. Myslíme však i na ty, kteří nemají takové možnosti. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, nebo se necítí být ve využívání počítače jistí, mohou využít služeb Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici, kde jim bude zřízena identita, budou ověřeni a budou také moci okamžitě podpořit návrh, který se jim líbí.

Ne, nelze.

Rada města Brna určí, kdo má návrh dále rozpracovat, případně kdo se má stát jeho realizátorem. Samotný navrhovatel návrh nerealizuje, ale je do realizace zapojován formou konzultací.

Rozhodnutí o přijetí či odmítnutí návrhu je vždy zcela na vlastním uvážení Rady města Brna a není nijak garantováno ani přislíbeno. Jedním z přínosů Občanských návrhů je vytvoření zásobníku smysluplných návrhů, se kterými bude město do budoucna pracovat. Město si je vědomo toho, že v něm žijí lidé, kteří mají dobré nápady a chce tyto nápady znát a dát jim prostor. Důležité je i zjištění, o jaké návrhy mají občané zájem, nebo se kterými naopak nesouhlasí.