Galerie návrhů - Dáme na vás - Občanské návrhy

Galerie návrhů

Seznamte se s podanými návrhy na zlepšení života v Brně
Každý z nich můžete podpořit či odmítnout. Návrhy, které podpoří 10 000 občanů, budou předloženy vedení města.